Hủy

Hoạt động người Việt tại nước ngoài Tin tức

Người Việt bốn phương

Người Việt bốn phương

Ông Nguyễn Phú Bình, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần 8 nhiệm kỳ 2014-2019, đề nghị hiện thực hóa “Ngày Quốc Tổ toàn cầu”.