Hủy

Hoạt động thử nghiệm Tin tức

Hotmail chính thức ngừng hoạt động

Microsoft vừa thông báo, công ty đã hoàn tất việc chuyển dữ liệu từ dịch vụ thư điện tử Hotmail sang Outlook.com, điều này có nghĩa là Hotmail chính thức ngừng hoạt động.