Hủy

Hoc Tin tức

AI - Lợi ích đi kèm nguy cơ

AI - Lợi ích đi kèm nguy cơ

Có thể nói AI là ngành khoa học đang định hình lại xã hội, tuy nhiên những lợi ích mà AI mang lại cũng đi kèm với nhiều rủi ro.

  • 14/03/2023 - 11:29

    Đến trường an toàn

    "Đến trường an toàn" là một trong những dự án trọng điểm của Quỹ Prudence hướng tới đối tượng trẻ em.
  • 06/03/2023 - 16:56

    Tự do học tập

    Cuốn sách không chỉ dành cho cha mẹ, mà cũng là một nội dung đáng lưu tâm dành cho những nhà giáo dục, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách.
Người Tiên Phong