Hủy

Hồi phục kinh tế Tin tức

 • 17/11/2022 - 09:51

  Ngàn tỉ tái cấu trúc

  Doanh nghiệp ứng biến với sự thay đổi của thị trường, điều chỉnh từ mô hình quản trị truyền thống chuyển qua quản trị linh hoạt.
 • 26/10/2022 - 10:19

  Kinh tế Trung Quốc đang phục hồi?

  Mới đây, NBS cho biết nền kinh tế Trung Quốc đã vượt qua kỳ vọng và tăng trưởng 3,9% trong quý III năm 2022 so với một năm trước đó.
 • 20/12/2021 - 07:30

  Tăng tốc bơm vốn

  Mức độ nới lỏng của chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc nhiều vào chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch.
 • 06/12/2021 - 08:00

  Phục hồi mô hình U hay V?

  Việt Nam cần một chương trình hỗ trợ phục hồi nền kinh tế quy mô lớn hơn và hiệu quả hơn.