Hủy

Hom Nil Tin tức

Bán gạo bằng Facebook

Bán gạo bằng Facebook

Một nông dân trồng lúa tại huyện Bang Krathum, tỉnh Phitsanulok, Thái Lan, đã biến khủng hoảng thành cơ hội sau khi không bán được nông sản do đầu nậu thất hứa.