Hủy

HoREA Tin tức

  • 25/06/2019 - 08:00

    Đói vốn, nhà đất xoay xở

    Bị siết chặt tín dụng, các doanh nghiệp bất động sản buộc phải xoay xở tìm kênh huy động vốn mới.
Người Tiên Phong