Hủy

HSBC Tin tức

  • 20/07/2023 - 09:50

    Asia remains pretty good place for investment: HSBC

    For all the hullabaloo about dimming growth prospects and deglobalization, foreign direct investment (FDI) continues to pour into Asia, including Viet Nam, said HSBC in its report released on July 18.
  • 06/03/2023 - 08:48

    Biến động của cột trụ tiêu dùng

    Tăng trưởng tiêu dùng có thể sẽ ở mức vừa phải vào năm 2023, nhưng ít nhất, đây vẫn là trụ cột chính hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.