Hủy

Huawei Tin tức

  • 20/08/2019 - 10:00

    Chờ 5G

    Việt Nam đặt tham vọng rất cao khi trở thành một trong những quốc gia đầu tiên thử nghiệm “đường cao tốc của kinh tế số 5G”.