Hủy

Hướng dẫn thi hành Tin tức

  • 30/10/2013 - 08:10

    Vì sao tính cấm cho, tặng ngoại tệ?

    NHNN tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện các dự thảo quy định về giao dịch hối đoái, nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.