Hủy

Hướng đi mới Tin tức

Tương lai nào cho TPP?

Tương lai nào cho TPP?

Trong cuộc đám phán tiếp theo, có nhiều cơ sở để tin rằng hiệp định TPP sẽ cán đích.