Hủy

Hút vốn Tin tức

  • 06/10/2016 - 08:13

    Khơi thông kiều hối

    Kiều hối đã thực sự trở thành nguồn vốn “vàng” cho sản xuất, kinh doanh.
  • 26/10/2014 - 09:03

    TP.HCM dẫn đầu thu hút FDI

    Trong 50 tỉnh, thành cả nước có đầu tư nước ngoài (FDI) thì TP.HCM dẫn đầu về thu hút FDI với 2,85 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm.