Hủy

Huy động usd Tin tức

  • 20/07/2017 - 08:35

    Huy động USD bằng cách nào?

    Trước yêu cầu của Thủ tướng tìm cách huy động ngoại tệ trong dân, các chuyên gia có ý kiến khác nhau trong việc xem xét nâng lãi suất tiền gửi USD.
Người Tiên Phong