Hủy

Huy động usd Tin tức

Huy động USD bằng cách nào?

Huy động USD bằng cách nào?

Trước yêu cầu của Thủ tướng tìm cách huy động ngoại tệ trong dân, các chuyên gia có ý kiến khác nhau trong việc xem xét nâng lãi suất tiền gửi USD.

  • 21/05/2014 - 12:00

    Tiền vẫn đổ mạnh vào các quỹ ETF

    7 phiên liên tiếp Market Vector Vietnam ETF có tiền mới rót vào lên tới gần 15 triệu USD, trong khi FTSE mỗi lần được rót vốn hơn 100 tỷ đồng.