Hủy

Huy vietnam Tin tức

  • 21/05/2014 - 12:00

    Tiền vẫn đổ mạnh vào các quỹ ETF

    7 phiên liên tiếp Market Vector Vietnam ETF có tiền mới rót vào lên tới gần 15 triệu USD, trong khi FTSE mỗi lần được rót vốn hơn 100 tỷ đồng.