Hủy

Ì xèo Tin tức

Nhạc Trịnh giá bao nhiêu?

Nhạc Trịnh giá bao nhiêu?

Thiệt thòi nhất sau chuyện ì xèo của những người làm kinh doanh nhạc Trịnh chính là tất cả khán giả - hàng triệu người dân yêu nhạc Việt Nam.