Hủy

Iata Tin tức

  • 31/08/2017 - 08:00

    Sân bay thời khốn khó

    Trên toàn cầu, 2/3 số sân bay đang thua lỗ, đặc biệt tỷ lệ này lên tới 75% tại Trung Quốc và 90% tại Ấn Độ.