Hủy

Intel Xeon Scalable Tin tức

Intel chuyển hướng lên mây

Intel chuyển hướng lên mây

Intel đang xoay hướng từ chỗ phụ thuộc vào PC sang các ngạch khác một hướng đi khác để bù trừ lại những mất mát trên phân khúc này.

Người Tiên Phong