Hủy

IPL Tin tức

5 đức tính nhà lãnh đạo cần có

5 đức tính nhà lãnh đạo cần có

IPL Day 2022 là diễn đàn với những góc nhìn đa chiều từ các thế hệ đi trước và những nhà lãnh đạo trẻ quanh chủ đề “Khai phóng thời biến động”.