Hủy

Jafco ventures Tin tức

MFast nhận đầu tư 1,5 triệu USD

MFast nhận đầu tư 1,5 triệu USD

MFast, nền tảng tài chính kết nối khách hàng với gói tài chính, bảo hiểm vừa nhận 1,5 triệu USD từ vòng Pre-A từ JAFCO Asia (Nhật Bản).

XOR, XOR Việt Nam