Hủy

JLL Tin tức

  • 14/08/2019 - 08:00

    Cuộc săn đất sạch

    Các nhà đầu tư sẵn tiền mặt đang săn mua nhiều dự án để duy trì tăng trưởng cho các năm sau.