Hủy

Johnathan Hạnh Nguyễn Tin tức

Soán ngôi của

Soán ngôi của "Vua hàng hiệu"

Sự góp mặt của Lotte, DFS đã cạnh tranh vị trí dẫn đầu của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn trên thị trường hàng miễn thuế tại Việt Nam.

  • 05/04/2013 - 09:12

    Johnathan Hạnh Nguyễn: 'Tràng Tiền không phải canh bạc'

    Chi 400 tỷ đồng cải tạo, mời nhà đầu tư quốc tế góp 3.000 tỷ đồng vào Tràng Tiền Plaza, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ ông không xem dự án này là canh bạc như nhiều lời gièm pha.
Người Tiên Phong