Hủy

Kafe group Tin tức

KAfe Group có CEO mới

KAfe Group có CEO mới

Ông Nguyễn Tố Thắng đã trở thành người thay thế bà Đào Chi Anh giữ chức Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc của Công ty Ẩm thực KAfe (KAfe Group).