Hủy

Ke dich Tin tức

  • 22/09/2015 - 10:08

    CPI Hà Nội 
tháng 9-2015 giảm 0,1%

    Ngày 21-9, Cục Thống kê TP Hà Nội đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9-2015 trên địa bàn với mức giảm 0,1% so với tháng trước.