Hủy
Kinh Doanh

Đã có hướng dẫn trích lập dự phòng cổ phiếu OTC cho công ty chứng khoán

Thứ Tư | 15/10/2014 17:46

Như vậy, kể từ quý cuối cùng của năm 2014, các CTCK, CTQLQ có cơ sở trích lập dự phòng chứng khoán OTC.
 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán (CTCK), công ty quản lý quỹ (CTQLQ).

Điểm quan trọng của Thông tư này là lần đầu tiên đã có hướng dẫn cụ thể về việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán với chứng khoán chưa niêm yết (OTC) và chưa đăng ký giao dịch, một kẽ hở của thị trường trong suốt thời gian qua.

Theo điều 7 của Thông tư này, điều kiện để trích lập dự phòng là các loại chứng khoán được CTCK, CTQLQ ghi nhận theo giá gốc theo quy định của pháp luật về kế toán, được tự do mua bán trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính có giá thực tế trên thị trường giảm so với giá chứng khoán trên sổ sách kế toán.

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và cổ phiếu quỹ không được trích lập dự phòng giảm giá.

Mức dự phòng giảm giá chứng khoán được tính bằng số chứng khoán bị giảm giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính nhân với chênh lệch giá chứng khoán hạch toán trên sổ kế toán và giá thực tế trên thị trường.

Đối với chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch và đăng ký giao dịch tại Upcom, giá thực tế được xác định là giá đóng cửa tại ngày gần nhất có giao dịch trước ngày trích lập dự phòng.

Đối với chứng khoán chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch, giá thực tế là dự giá trung bình của các mức giao dịch thực tế theo báo giá của 3 công ty chứng khoán có giao dịch tại thời điểm gần nhất với thời điểm trích lập dự phòng nhưng không quá 1 tháng tính từ ngày trích lập dự phòng.

Trường hợp chứng khoán không có giao dịch thực tế phát sinh trong khoảng thời gian trên thì không thực hiện trích lập dự phòng.

Đối với chứng khoán niêm yết bị hủy hoặc đình chỉ giao dịch, bị ngừng giao dịch kể từ ngày giao dịch thứ sáu trở đi, giá chứng khoán thực tế là giá trị sổ sách tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất.

Việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đối với các doanh nghiệp khác được quy định cụ thể. Tuy nhiên, Bộ Tài chính trong các văn bản pháp lý hiện hành trước khi có Thông tư 146 loại CTCK ra khỏi đối tượng được phép trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán OTC. Các quy định này nêu rõ, CTCK sẽ tiến hành trích lập theo quy định riêng.

Trên thực tế, một số CTCK tìm cách trích lập giảm giá chứng khoán OTC mang tính nội bộ trong khi rất nhiều CTCK không trích lập. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là trường hợp CTCK nào trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán OTC mà loại khoản trích lập này ra khỏi lợi nhuận tính thuế thì không được cơ quan thuế chấp nhận..

Như trường hợp của Công ty cổ phần chứng khoán TPHCM (HSC) năm 2011 phải nộp thêm 19 tỷ đồng tiền thuế do loại khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán OTC cho năm 2007 và 2008 với giá trị gần 120 tỷ đồng.

Thông tư 146/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2014. Như vậy, kể từ quý cuối cùng của năm 2014, các CTCK, CTQLQ có cơ sở trích lập dự phòng chứng khoán OTC.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới