Hủy

Kẻ hở Tin tức

  • 14/07/2015 - 07:08

    Nhu cầu mua nhà phố tăng mạnh

    Nhu cầu mua nhà phố tăng 116% so với tháng trước, trong khi nhu cầu mua đất tăng 67% và nhu cầu căn hộ chỉ tăng 42%.
  • 20/03/2015 - 21:01

    CPI của TPHCM tháng 3 tăng 0,16%

    Lần đầu tiên giá tháng 2 (tháng cận và trong Tết) giảm so tháng 1, tháng 3 các năm thường giảm năm nay lại tăng.
Người Tiên Phong