Hủy

Ke Tin tức

  • 21/09/2023 - 10:59

    VMARK tuần lễ thiết kế Việt Nam 2023

    Sự kiện là nơi vinh danh ngành thiết kế sáng tạo Việt, đồng thời là cơ hội để kết nối sáng tạo Việt Nam với cộng đồng Thiết kế quốc tế.
  • 08/08/2023 - 08:39

    Hộp kể chuyện cho bảo tàng

    Hai chiếc “hộp kể chuyện”, mô hình dựa trên thiết kế của Bảo tàng Confluences vừa được triển khai tại TP.HCM với kỳ vọng mang di sản đến gần công chúng hơn.