Hủy

Kẻ thắng Tin tức

  • 20/03/2015 - 21:01

    CPI của TPHCM tháng 3 tăng 0,16%

    Lần đầu tiên giá tháng 2 (tháng cận và trong Tết) giảm so tháng 1, tháng 3 các năm thường giảm năm nay lại tăng.
  • 24/01/2015 - 11:52

    CPI tháng 1/2015 giảm 0,2%

    Tháng 1/2015 là tháng 1 đầu tiên trong 12 năm qua CPI âm, đóng góp đáng kể vào việc giảm này là do 2 lần giảm giá xăng dầu trong tháng.