Hủy

Kênh Tẻ Tin tức

  • 11/04/2016 - 09:46

    'Ổ chuột' giữa Sài Gòn

    Giữa lòng Sài Gòn phồn hoa vẫn còn những khu “ổ chuột” với nhiều ngôi nhà có cả chục thành viên nhiều thế hệ sinh sống, bám trụ từ nhiều năm nay.