Hủy

Kéo đi Tin tức

  • 07/05/2012 - 08:50

    Bắt đầu nghiên cứu kéo dài đầu số 09x

    Cục Viễn thông (Bộ Thông tin &Truyền thông) vừa bắt đầu nghiên cứu kéo dài đầu số 09x của các mạng di động, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng SIM cho nhiều mục đích.