Hủy

Kéo đi Tin tức

  • 07/05/2012 - 08:50

    Bắt đầu nghiên cứu kéo dài đầu số 09x

    Cục Viễn thông (Bộ Thông tin &Truyền thông) vừa bắt đầu nghiên cứu kéo dài đầu số 09x của các mạng di động, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng SIM cho nhiều mục đích.
Người Tiên Phong