Hủy

Kéo lớn Tin tức

  • 05/10/2012 - 22:51

    Đà Nẵng đầu tư nâng cấp cảng biển

    Theo kế hoạch trung hạn đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển trở thành một trong những cảng biển hàng đầu Việt Nam.
XOR, XOR Việt Nam