Hủy

Kết cấu hạ tầng Tin tức

  • 24/08/2013 - 12:27

    Lo ngại tồn kho nhà ở xã hội

    Nếu chỉ so sánh về giá cả thì chưa hẳn nhà ở xã hội đã có lợi thế và hấp dẫn hơn so với nhà ở thương mại.