Hủy

Kết cấu thép Tin tức

  • 28/12/2012 - 09:25

    Điều chỉnh thiết kế cầu Cổ Chiên

    Bộ Giao thông vận tải vừa duyệt điều chỉnh phương án xây cầu Cổ Chiên từ kết cấu dây văng sang kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực.