Hủy

Khai khoáng Tin tức

  • 07/06/2017 - 08:00

    GDP: Nên theo đuổi lượng hay chất?

    GDP có thể tăng do chi thường xuyên để nuôi bộ máy khổng lồ, do đầu tư dàn trải hay các công trình xây xong không biết để làm gì.
Người Tiên Phong