Hủy

Khai thác hải sản Tin tức

  • 05/07/2014 - 08:43

    Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh

    6 tháng đầu năm 2014, thủy sản vẫn là mặt hàng duy trì được mức tăng trưởng mạnh cả với giá trị xuất khẩu đạt 3,45 tỷ USD.