Hủy

Khan Tin tức

4.0 tìm 1 triệu nhân lực IT

4.0 tìm 1 triệu nhân lực IT

Lương và thưởng không còn giữ chân được nguồn nhân lực “thời thượng” nhất hiện nay: Công nghệ thông tin.

  • 18/09/2016 - 08:41

    Nga sắp hết tiền

    Tiền đang chảy khỏi Nga với tốc độ báo động, sau gần 2 năm suy thoái, quỹ khẩn cấp của nước này chỉ còn 32,2 tỷ USD, theo Bộ Tài chính Nga.