Hủy

Kháng cáo Tin tức

  • 05/11/2014 - 10:20

    9 cựu cán bộ Vietinbank Trà Vinh kháng cáo

    Cáo trạng Viện KSND, lợi dụng chủ trương của VietinBank quy định về chi phí hoa hồng môi giới huy động vốn, Ngô Công Bình, Ngô Thị Thanh Vân và Lâm Hoàng Phong đã chỉ đạo cấp dưới lập và quyết toán khống 658 bộ hồ sơ chi hoa hồng môi giới với số tiền trên 2,2 tỉ đồng.