Hủy

Khau doi Tin tức

  • 31/07/2015 - 08:48

    Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 31/7

    FAO dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2015 giảm. Đã chuyển đổi hơn 78.375ha đất lúa sang trồng rau màu. Xuất khẩu gạo Argentina 4 tháng đầu năm giảm mạnh