Hủy

Khau hieu Tin tức

  • 22/09/2015 - 20:16

    Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam

    Áp lực cạnh tranh đối với gạo Việt Nam không chỉ là vấn đề giá, chất lượng, mà là duy trì uy tín, lòng tin của thị trường thế giới.