Hủy

Khen Tin tức

  • 29/12/2015 - 08:00

    ESOP: Của cho và cách cho

    Không ít công ty đã chọn cách thưởng bằng cổ phiếu ưu đãi ESOP, nhưng nó cũng có thể tạo ra mặt trái lên tăng trưởng của doanh nghiệp trong dài hạn.