Hủy

Kho cong Tin tức

  • 08/12/2021 - 15:00

    Kho bãi nóng vì M&A

    Cuộc săn lùng các dự án kho bãi có quy mô lớn trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm.
  • 18/09/2017 - 10:24

    Sửa luật để cứu dự án thua lỗ?

    Sau khi áp dụng biện pháp tự vệ đối với ngành phân bón, Bộ Công thương sửa luật thuế để “hà hơi thổi ngạt”các nhà máy phân bón đang lỗ nặng.