Hủy

Kho ngầm Tin tức

Quý III màu xám

Quý III màu xám

Kinh tế có thể ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm, do đây là quý phản ánh mọi tác động tiêu cực của đại dịch.