Hủy

Khó thu hồi Tin tức

  • 30/09/2013 - 08:06

    Trên 400.000 tấn đường tồn kho

    Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, lượng đường tồn kho của cả nước luôn ở mức cao trong mọi thời điểm và ngày một tăng dần.