Hủy

Khoa học Pháp Tin tức

  • 01/10/2013 - 09:15

    3 Thứ trưởng nghỉ hưu từ 1/10/2013

    Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định nghỉ hưu đối với 3 Thứ trưởng của các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp.