Hủy

Khoanh vùng Tin tức

  • 28/03/2012 - 09:13

    Nguy cơ nổ giếng dầu ở Biển Bắc

    Vụ rò rỉ khí ở giàn khoan dầu của Total tại Biển Bắc, gần Scottland hôm nay 28/3 đã bước sang ngày thứ 3 và đe dọa giếng dầu ở đây.