Hủy

Khối ngoại Tin tức

  • 14/07/2016 - 07:30

    Cuộc chơi năng lượng sạch

    Các thương vụ M&A trong ngành năng lượng tại Việt Nam diễn ra khá phổ biến, nhưng sự xuất hiện của các đối tác ngoại lại không nhiều.