Hủy

Khối ngoại Tin tức

Cá nhân cân khối ngoại

Cá nhân cân khối ngoại

Dòng tiền mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục đỡ thị trường trước đà bán ròng của khối ngoại.

  • 22/02/2022 - 07:30

    Bao giờ khối ngoại thôi bán ròng?

    Liên tục bán ròng trong 2 năm qua với giá trị hàng chục ngàn tỉ đồng, khi nào dòng vốn ngoại mới quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam?.
XOR, XOR Việt Nam