Hủy

Không giảm sản lượng Tin tức

OPEC sẽ giảm sản lượng: Không bao giờ

OPEC sẽ giảm sản lượng: Không bao giờ

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Arab Saudi cùng đồng minh vùng Vịnh sẽ giảm sản lượng để nâng giá dầu kể cả khi giá xuống dưới 50 USD/thùng tuần này.