Hủy

Không gian Văn hóa Sáng tạo Tin tức

Sự trở lại của Zone 9

Sự trở lại của Zone 9

Zone 9 đã trở lại qua những lớp học, thư viện vẫn tiếp tục mở, qua những không gian quán xá đậm sáng tạo cá nhân. Để giữ mạch cho "công nghiệp sáng tạo".