Hủy

Không gian văn phòng Tin tức

  • 11/07/2018 - 08:30

    Sóng ngầm Coworking space

    Đến thời điểm này, có tổng cộng 19 coworking space ở Hà Nội và 15 coworking space ở TP.HCM do 23 đơn vị điều hành.
  • 11/02/2018 - 22:49

    Nghĩ lại về văn phòng mở

    Dù đang là xu hướng nhưng trong các văn phòng mở, nghiên cứu đã chỉ ra rằng các công ty có năng suất làm việc giảm 15%,
XOR, XOR Việt Nam