Hủy

Khu công nghiệp Sóng Thần Tin tức

  • 25/04/2013 - 15:40

    Sudico cam kết có lãi trong 2013

    2012 là năm thứ hai liên tiếp lợi nhuận của Sudico âm, đồng nghĩa với nguy cơ bị loại khỏi sàn giao dịch nếu 2013 không có lãi.