Hủy

Khu Công nghiệp Việt Nam Singapore Tin tức

  • 23/07/2013 - 10:15

    Vinamilk giải thể Công ty sữa Dielac

    Đây là thủ tục cuối cùng trong quá trình giải thể Công ty để chuyển thành Chi nhánh Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà máy sữa bột Việt Nam.