Hủy

Khu nhà ở Tin tức

  • 09/02/2015 - 10:30

    Bộ Xây dựng cho xây căn hộ nhỏ 45 m2

    Bộ Xây dựng chấp thuận cho thí điểm triển khai thiết kế căn hộ nhỏ 45 m2/người đối với dự án khu nhà ở phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.
Người Tiên Phong